People@Home

Arbeidsongeschikt thuis zitten. Dat is een status waar men niet zelf voor gekozen heeft. Gelukkig heeft men wel de keus hoe je deze periode zo goed mogelijk doorkomt met herstel in het vooruitzicht. Desalniettemin heeft zowel de werknemer en werkgever met veel partijen te maken en dit maakt het proces tot re-integratie complex.
Vanuit ruim 15 jaar ervaring biedt Joy of Living casebegeleiding en bedrijfsverzuimanalyse.

Casebegeleiding

Bedrijfsverzuimanalyse

Case-begeleiding bestaat voornamelijk uit het begeleiden van de werknemer en werkgever in het re-integratieproces met daarin de complete bewaking van het nakomen van de wet verbetering poortwachter. Tevens coordineert de casebegeleider de communicatie tussen alle partijen (werknemer, werkgever, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, UWV en eventuele andere interventie-partijen) met focus op re-integratie.

Door het uitvoeren van een bedrijfsverzuimanalyse wordt er gekeken wat het huidige verzuim kost en of er mogelijkheden zijn om de kosten te reduceren. Denk hierbij aan het kiezen voor eigenrisicodragerschap van de Ziektewet,  gebruik maken van subsidies, of het opstellen van een verzuimbeleid.