Innerwellness

Tasten, aanraken, ontmoeten, geeft warmte, kleur en glans aan ieders bestaan. 

De Shantala behandeling heeft als doel pure ontspanning te geven door middel van het aanraken van het lichaam op een structurele wijze (massage is rustig, volgens een vaste volgorde en herhaling). Aanraking is een van de eerste levensbehoeften en deze behoefte blijft het hele leven aanwezig. Het aanraken van de huid (het tastzintuig) heeft een positief effect op het innerlijkwelzijn (emotioneel en fysiek). Minder onrustig, meer nieuwsgierigheid, alerter, meer lichaamsbesef en een algehele verbetering van kwaliteit van leven. 

Wetenschappelijk onderzoek
De huid is van primair belang. De tastzin is een van de vroegst ontwikkelde zintuigen. Het stimuleren van de huid door middel van aanrakingen en masseren is belangrijk voor de juiste organische, neurologische en psychologische ontwikkeling. Contact en aanraking kunnen van grote waarde zijn om jezelf te leren kennen. Het ontwikkelt een beter lichaamsbeeld, lichaamsbesef en gewaarwording en bevordert door ontspanning, de rust, de ademhaling, de bloedsomloop en de werking van de stofwisseling. Tevens is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat door stimulering van de tastzintuigen, in het neurologische systeem de hormonen oxytocine en serotonine aangemaakt worden. Deze hebben een regulerende werking op de stresshormonen (adrenaline en cortisol).

Joy of Living biedt complete lichaamsbehandelingen, maar ook deelbehandeling zoals handen, voeten en rug aan clientes in de zorgsector (genaamd shantala speciale zorg) en aan particulieren.

In de Zorg

 

Mensen met een beperking of zorgvraag worden voortdurend aangeraakt, meestal is dit alleen maar functioneel en gericht op dat deel van het lichaam waar de “zorgvraag” om draait. Het tempo van leven met een zorgvraag/beperking is anders.

De behoefte aan aanraking neemt toe naarmate de gezondheidstoestand van de mens slechter wordt, zeker als mensen zichzelf niet meer aan kunnen raken. Zij zijn niet meer in staat goed contact te maken met zichzelf en de buitenwereld.

Aangename aanrakingen en warmte activeren het systeem van rust en verbondenheid en geven een gevoel van welbevinden. Deze effecten zijn niet altijd direct meetbaar maar vaak wel waarneembaar aan een meer ontspannen lichaamstaal en houden steeds langer aan naarmate de behandelingen herhaald worden.

De inzet van Shantala Speciale Zorg is vooral een meerwaarde bij de volgende doelgroepen:

• MCG (Meervoudig Complex Gehandicapten)
• Een verstandelijke of lichamelijke beperking
• Autisme
• ADHD
• Ontwikkelingsachterstand
• Hechtingsstoornissen
• Spierspanning stoornissen
• Psychosociale stoornissen
• NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)
• Dementerende zorg
• Terminale zorg

Testimonial Zorginstelling Amerpoort:

Ik werk op een woongroep samen met cliënten met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Vanuit hen was de hulpvraag ontstaan, welke avond vrijetijdsbesteding kunnen wij extra aanbieden. Dit was een hele zoektocht, we hebben hierbij ook meerdere opties bekeken van sporten tot snoezel clubjes. Wij liepen steeds tegen het volgende dilemma aan; de cliënten moeten met de taxibus naar een andere locatie gebracht worden. Een taxi rit vergt veel indrukken voor deze cliënten waardoor zij niet goed kunnen ontspannen op een clubje en overprikkelend thuis komen. Uiteindelijk kwam de leerling Kim met Shantala Massage, Jolanda geeft deze massage op locatie waarbij het dilemma taxi vervoer opgelost was. Deze massage prikkelt hun zintuigen en zij brengt elke cliënt actief tot ontspanning. Jolanda werkt namelijk met geurende oliën, verwarmde handdoeken, rustgevende muziek en masserende handen. Deze massage vorm wordt speciaal ingezet voor de zorg en welzijn van deze cliënten. Inmiddels is Jolanda een bekende in het team en komt zij wekelijks onze cliënten een Shantala behandeling geven.

Maar wat zien wij nu specifiek aan de cliënten?
•  Na de massage zijn de cliënten ontspannen, zij gaan dan ook ontspannen naar bed
    en slapen de hele nacht goed door, dit zorgt voor een goede start van de volgende dag.

•  De cliënten leerden haar snel kennen en reageerden erg goed op een nieuw gezicht,
    iets wat hier totaal niet vanzelfsprekend is gezien ook hun beperking en daarbij moeilijk
    verstaanbaar gedrag.

•  De avond is gevuld met een passende activiteit voor cliënten en het is geen extreme uitgave!

Jolanda is een rustige vrouw met feeling voor cliënten!

Laura Roestenburg
Woonbegeleider Kwatrijnlogo-amerpoort 197x35
Stichting Amerpoort

Voor particulieren

 

 

 

 

 

De Shantala behandeling kan ingezet worden bij een diversiteit aan hulpvragen:

•  deregulering van stress
•  zelfacceptatie
•  weer voelen in plaats van denken
•  regulering van emoties (denk aan rouw)
•  …………….

Testimonial:

Na jarenlange schaamte voor mijn huidaandoening en het verstoppen van mijn lichaam, ben ik open en nieuwsgierig begonnen aan een reeks Shantala behandeling bij Jolanda.

Aan alles is gedacht om mij zoveel mogelijk op mijn gemak te laten voelen. Licht, geluid, de juiste temperatuur en goede uitleg over wat de behandeling per keer inhoudt. De massages zijn rustig opgebouwd waarbij per keer achteraf is besproken hoe de massage is gegaan en hoe ik het heb ervaren. Zo zijn er door mij grenzen verlegd waar ik nog iedere dag profijt van heb.

Dankzij de ontspannen sfeer die Jolanda wist te creëren is het gelukt om makkelijker met mijn aandoening om te gaan richting de buitenwereld en aanraking toe te laten. Daarvoor ben ik enorm dankbaar!

Mevrouw M. te Nieuwegein